CTY TNHH E-FLEX VIET NAM

Liên hệ

E-FLEX VIET NAM CO., LTD

Lầu 7 toà nhà La Astoria, 383 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp.HCM.

Hotline: +84 932 056 079

info@eflex.vn

www.eflex.vn - www.efr.com.vn

https://www.google.com/maps/place/383+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Nguy%E1%BB%85n+Duy+Trinh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+B%C3%ACnh+Tr%C6%B0ng+T%C3%A2y,+Qu%E1%BA%ADn+2,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7884256,106.7666257,17z/data=!3m1!4b1!4m25!1m19!4m18!1m9!2m2!1d106.6869684!2d10.8673796!3m4!1m2!1d106.7746264!2d10.7881436!3s0x317526810c7cd34b:0x74ed08fa0f056d26!4e1!1m6!1m2!1s0x3175267e4957517b:0xe1afc5d1a02c650e!2zMzgzIMSQxrDhu51uZyBOZ3V54buFbiBEdXkgVHJpbmgsIFBoxrDhu51uZyBCw6xuaCBUcsawbmcgVMOieSwgUXXhuq1uIDIsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!2m2!1d106.7687638!2d10.7884281!3e0!3m4!1s0x3175267e542e73f5:0xdc6162e53d083a82!8m2!3d10.7884225!4d106.7679271?authuser=1
Thương hiệu phân phối
Thương hiệu 4
Thương hiệu 3
Thương hiệu 2
Thương hiệu 1
E-FLEX VIET NAM CO., LTD

 Lầu 7 toà nhà La Astoria, 383 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp.HCM.

 Hotline: +84 932 056 079

 info@eflex.vn

 www.eflex.vn - www.efr.com.vn

Follow us
Facebook Zalo Skype

Designed by Vietwave