Th2 - Th7 08:00 AM - 17:00 PM

0251 385 7282

eflexvietnam@gmail.com

EN   l   VI

Catalogue Tất Cả Sản Phẩm 2021

Tất cả sản phẩm của E-Flex Vietnam
Version: V2-2905 2021

 

 


 

Flexible Metal Hose

Catalogue dòng Khớp nối mềm inox, Ống nối mềm inox,
EFH Series - EFR Brands. Version: V3-1609 2021

 

 


 

Axial Expansion Joint

Catalogue dòng Khớp giãn nở inox, Khớp bù trừ giãn nở nhiệt.
EES Series - EFR Brands. Version: V2-2905 2021

 

 


 

External Pressurized Expansion Joint

Catalogue dòng Khớp giãn nở nhiệt vỏ áo, Khớp giãn nở nhiệt điều áp bên ngoài.
EEP Series - EFR Brands. Version: V2-2905 2021

 

 


 

Hose Fittings

Catalogue phụ kiện của dòng Khớp nối mềm inox EFR
EFR Brands. Version: V2-2905 2021

 

 


 

Catalogue E-Flex Việt Nam
© 2020 E-Flex Viet Nam. All rights reserved

 

 

zalo