Th2 - Th7 08:00 AM - 17:00 PM

0251 385 7282

eflexvietnam@gmail.com

EN   l   VI

Bảng tra nhiệt độ theo áp suất hơi nóng:

Áp suất (bar)   0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 10 14
Nhiệt độ (°C)   100 112 120 128 134 144 152 159 165 170 184 198

 

 

zalo