Th2 - Th7 08:00 AM - 17:00 PM

0251 385 7282

eflexvietnam@gmail.com

EN   l   VI
Size ống:

Độ dài ống (mm):
Kết quả tính toán:
Khối lượng ống inox rỗng size: ... , độ dài: ...  mm là:
 
(Ống inox đúc - Tiêu chuẩn độ dày SCH10)


Công cụ tính khối lượng ống inox online đóng vai trò quan trọng trong công việc sản xuất kinh doanh Inox. Thông thường, việc tính toán khối lượng này đòi hỏi nhiều phép tính và tra cứu thông tin ống phức tạp. Nay với Công cụ này mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và mau chóng, giúp cải thiện hiệu suất làm việc và tiết kiệm được nhiều thời gian.

 

zalo