Th2 - Th7 08:00 AM - 17:00 PM

0251 385 7282

eflexvietnam@gmail.com

EN   l   VI

Các Hệ Thống Đường Ống Dẫn Khí Ở Việt Nam Hiện Nay

Ở Việt Nam chúng ta hiện nay có khá nhiều hệ thống đường ống dẫn khí với nhiều quy mô và chiều dài khác nhau. Trong đó có thể kể tới hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 1 có tổng chiều dài tới 400 km, đã xử lý và vận chuyển thành công 100 tỉ m3 khí vào tháng 10/2021.

Các Hệ Thống Đường Ống Dẫn Khí Đang Hoạt Động Ở Việt Nam

Hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn là một công trình dẫn khí lớn mang tính tiêu biểu tại Việt Nam. Ngoài ra, còn có các các công trình đường ống tiêu biểu khác đang được đưa vào khai thác sau:

Hệ thống đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau: PM3 Cà Mau là một trong những hệ thống đường ống dẫn khí lớn nhất nước với chiều dài 300km nối từ mỏ khí PM3 thuộc vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia tới điểm tiếp bờ 30km đường ống dẫn khí trên bờ. Hệ thống đưa vào vận hành từ năm 2007 với công suất thiết kế 2 tỷ m3/năm.

Hệ thống đường ống dẫn khí Bạch Hổ: Hệ thống có tổng chiều dài 242km, với 197km trên biển và 45km trên bờ), công suất thiết kế 2,2 tỷ m3/năm, được đưa vào vận hàng từ năm 1995.

Kỹ thuật đường ống tại hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2.

Hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 (giai đoạn 1): Hệ thống có chiều dài đường ống trên biển 151km, công suất thiết kế 7 tỷ m3/năm, được đưa vào vận hành từ năm 2015.

Hệ thống đường ống dẫn khí Phú Mỹ - thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1): Hệ thống này có tổng chiều dài 40km, công suất thiết kế 2 tỷ m3/năm, vận hành từ năm 2008.

Hệ thống đường ống dẫn khí thấp áp Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Dầu với chiều dài 7km, đưa vào vận hàng từ 2003 với công suất thiết kế 1 tỷ m3/năm.

Đường ống dẫn khí Dinh Cố – Bà Rịa – Phú Mỹ: Đường ống dẫn khí 16” dài 7,3 km Dinh Cố – Bà Rịa và đường ống Bà Rịa – Phú Mỹ dài 21,5 km có nhiệm vụ vận chuyển khí khô từ đầu ra nhà máy xử lý khí Dinh Cố tới các trạm phân phối khí để phân phối cho các khách hàng tiêu thụ.

Các hệ thống đường ống trên là mảnh ghép vô cùng quan trọng cho ngành công nghiệp khai thác, xử lý, sản xuất khí tại Việt Nam. Trong tương lai không xa, cùng nhịp phát triển của nền kinh tế đất nước sẽ còn có nhiều công trình mới (đang trong quá trình thi công) sẽ được đưa vào sử dụng.

(Nguồn DAS, Tuoitre.vn, pvgas.com.vn. Nội dung mang tính tham khảo)

Viết bình luận của bạn
zalo